ภาษาไทย

เดี๋ยวนี้ที่ี่ี่นี่เขียนภาษาไทยได้้!!
ผมต้องฝึกหัด. กรุณาฝากโน้ต.